1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Ungdomskommittén består av Malin Wehinger (Ungdomsansvarig), Anna Gyllhamn och Erika Lindkvist. Tillsammans ansvarar vi för SSRKs ungdomsverksamhet och anordnar de aktiviteter som ni kan läsa om här. Vi sammanträder cirka fyra gånger per år.
    Om du är nyfiken på vad vi pratar om på våra möten kan du ta del av våra mötesprotokoll >>. Vår mailadress är ungdom@ssrk.se

 

malin   anna nyfors ungdk

Malin Wehinger (Ungdomsansvarig)               Anna Gyllhamn

 

erika lindkvistErika Lindkvist                                                

 

 

Annons