1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

viltsparfragor_ingress_650

Foto: © Bittan Börjesson


Klicka på frågan så länkas du till svaret!


INNAN PROVET


1.    Vad krävs det för medlemskap för att starta på viltspårprov inom SSRK?
2.    Vilka raser får starta på viltspårprov inom SSRK?
3.    Hur gammal skall min hund vara för att få starta på viltspårprov?
4.    Vilka klasser finns det i viltspår?
5.    Hur anmäler jag mig till viltspårprov?
6.    Vad kostar det att starta på viltspårprov?
7.    Vad är ett ordinarie prov?
8.    Kan jag starta flera gånger på samma ordinarie prov?
9.    Vad är ett rörligt prov?
10.    Kan jag starta flera gånger på ett rörligt prov?
11.    Min hund är bara tatuerad i örat, vad gäller?
12.    Måste min hund vara chipmärkt?
13.    Finns det scanner hos alla domare?
14.    Får löptik starta på viltspårprov?
15.    Vilka tider anordnas det prov?
16.    Var hittar jag de utannonserade viltspårproven?
17.    Har alla avdelningar viltspårprov?

PROVET

1.    Vilken utrustning måste jag ha för att starta på viltspårprov?
2.    Hur långt är ett spår?
3.    Hur lång tid skall de gå mellan användningstillfällena om man använder samma spår?
4.    Hur mycket blod används i ett tävlingsspår?
5.    Hur blodar man ett spår?
6.    Vad använder man för sorts klöv?
7.    Hur länge skall ett anlagsspår ligga?
8.    Hur länge skall ett öppen klass spår ligga?
9.    Hur många vinklar är det i ett spår?
10.    Vad är minsta avståndet mellan två vinklar?
11.    Hur långa bloduppehåll är det i ett spår?
12.    Hur är en bloduppehållsvinklel?
13.    Hur är en återgång?
14.    Hur är starten i anlagsklass?
15.    Hur är starten i öppen klass?
16.    Släpas klöven under hela spåret?
17.    Skottprövning, vad är det?
18.    Vad skjuter domaren med?
19.    Får jag släppa linan under spåret?
20.    Hur skall jag hålla linan under spårarbetet?
21.    Vad är ett mindre tappt?
22.    Vad är ett långvarigt tappt?
23.    Vad är maxtiden för ett anlagsspår?
24.    Vad är maxtiden för ett öppen klass spår?
25.    Vad bedömer domaren under spårarbetet?
26.    Vad finns det för kvalitetspris i anlagsklass?
27.    Vad krävs det för att bli godkänd i anlagsklass?
28.    Vad finns det för kvalitetspris i öppen klass?
29.    Vad krävs det för att få ett 1:a pris?
30.    Vad är ett HP?
31.    Får jag stödja och uppmuntra hunden under spårarbetet?
32.    Får jag lov att ge hunden vatten under spårarbetet?
33.    Vad är ett diskvalificerande fel?
34.    Får jag hjälpa hunden under spårarbetet?
35.    Domaringripande, vad är det?

EFTER PROVET

1.    Får jag ett protokoll efter spårprovet?
2.    När registreras resultatet hos SKK?
3.    Vad krävs det för att bli viltspårchampion?
4.    Hur gör jag för att få mitt championat registrerat?
5.    Finns det någon fortsättning efter öppen klass?INNAN PROVET

1.    Vad krävs det för medlemskap för att starta på viltspårprov inom SSRK?
Medlemskap inom någon klubb inom SKK-organisationen

2.    Vilka raser får starta på viltspårprov inom SSRK?
Alla raser såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta.
Oregistrerad hund skall inneha en tävlingslicens (TAVLIC).

3.    Hur gammal skall min hund vara för att få starta på viltspårprov?
9 månader.

4.    Vilka klasser finns det i viltspår?
Anlagsklass och öppen klass.

5.    Hur anmäler jag mig till viltspårprov?
Anmälan skickas in till respektive avdelning där man skall gå provet. Vart man skall skicka anmälan framgår av annons i Apportören eller på avdelningens hemsida.

6.    Vad kostar det att starta på viltspårprov?
300 kronor och anmälningsavgiften skall inbetalas till arrangerande avdelning innan start.

7.    Vad är ett ordinarie prov?
Ett ordinarie prov är utlyst i förväg med dag och plats. Ett sådant prov arrangeras under 1-4 dagar.

8.    Kan jag starta flera gånger på samma ordinarie prov?
Nej. Man får bara starta en gång på samma ordinarie prov.

9.    Vad är ett rörligt prov?
Ett rörligt prov genomförs under den tid som avdelningen ansökt om. De flesta avdelningar arrangerar prov under hela året bara det är barmark. Se respektive avdelnings annons. Tid och plats för provet skall fastställas minst fem dagar innan före start.

10.    Kan jag starta flera gånger på ett rörligt prov?
Ja, dock får man bara starten en gång per dag och vid samma prov.

11.    Min hund är bara tatuerad i örat, vad gäller?
Kravet är att hund skall vara ID-märkt genom tatuering eller implantat av microchip.
Grundkravet inom SSRK är att tatuering krävs.

12.    Måste min hund vara chipmärkt?
Nej. Om hund enbart är chipmärkt skall deltagare tillhandahålla egen avläsare vid provet om arrangören ej meddelat annat.

13.    Finns det scanner hos alla domare?
Nej. Deltagare skall tillhandahålla egen avläsare vid provet om arrangören ej meddelat annat.

14.    Får löptik starta på viltspårprov?
Ordinarie prov: nej.
Rörligt prov: ja, om det inte stör andra deltagande hundar, sker i samråd med arrangören.

15.    Vilka tider anordnas det prov?
Tiderna ansöker respektive avdelning om och de finns annonserade i Apportören och på respektive avdelnings hemsidor. I landets södra del är provperioden hela året och i norra delen av landet är provperioden kortare. Kravet är att det skall vara barmark.

16.    Var hittar jag de utannonserade viltspårproven?
I Apportören samt på respektive avdelnings hemsida.

17.    Har alla avdelningar viltspårprov?
Ja, alla avdelningar har rörligt prov. Ordinarie prov arrangeras inte av alla avdelningar idag eftersom efterfrågan på dom blivit betydligt mindre sedan reglerna för championatet ändrades.


Tillbaka >>


PROVET

1.    Vilken utrustning måste jag ha för att starta på viltspårprov?
En spårsele eller spårhalsband. En spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter.

2.    Hur långt är ett spår?
Ett spår skall vara minst 600 meter långt.

3.    Hur lång tid skall de gå mellan användningstillfällena om man använder samma spår?
Minst 10 dygn.

4.    Hur mycket blod används i ett tävlingsspår?
2 deciliter outspätt blod.

5.    Hur blodar man ett spår?
Man använder en spårläggarkäpp med en skumgummibit på 2 x 2 cm och stämplar blodet eller så använder man en stänkflaska med en öppning på högst 1 mm och droppar ut blodet. Blodet avsätts med ca 1 meters mellanrum, dock lite tätare i början av spåret.

6.    Vad använder man för sorts klöv?
Klöv från hjortvilt, vilket innebär älg, rådjur kronhjort eller dovhjort.

7.    Hur länge skall ett anlagsspår ligga?
2 - 5 timmar skall spåret ligga i skogen innan start.

8.    Hur länge skall ett öppen klass spår ligga?
12 - 24 timmar skall spåret ligga i skogen innan start och det skall vara ”nattgammalt”.

9.    Hur många vinklar är det i ett spår?
Ett spår skall ha fyra vinklar.

Exempel:

viltspar_exempel_1_500
 


10.    Vad är minsta avståndet mellan två vinklar?
Det skall vara minst 50 meter.

11.    Hur långa bloduppehåll är det i ett spår?
Anlagsklass/öppen klass: På en raksträcka skall det vara ett bloduppehåll på 15 meter.
Öppen klass: I två av vinklarna är bloduppehållet 20 meter.

12.    Hur är en bloduppehållsvinklel?
Klöv släpas och blod droppas. Man stannar och vinklar i valfri riktning och valfri vinkel och släpar klöven i 20 meter och börjar sedan bloda igen.

Exempel:

viltspar_exempel_2_500


13.    Hur är en återgång?
Klöv släpas och blod droppas. Man gör helt om och släpar klöven vid sidan av det blodade spåret cirka 15 meter. Vinklar från blodspåret och valfri vinkel och släpar klöven i 20 meter och börjar sedan bloda igen.

Exempel:

viltspar_exempel_3_200
14.    Hur är starten i anlagsklass?
Någon uppspark av markfönan görs inte längre. Spårbörjan kan märkas ut med en snitsel eller bara anvisas. Spåret går sedan i känd riktning.

15.    Hur är starten i öppen klass?
Spårbörjan skall märkas ut med en yta av 25 x 25 meter. Där börjar spåret någonstans. Spåret går i okänd riktning.

16.    Släpas klöven under hela spåret?
Ja.

17.    Skottprövning, vad är det?
Sker endast i öppen klass. 50-100 meter innan spårslutet skall hunden sättas eller läggas, bunden eller obunden. Domaren går fram ca 15 meter i spårets längdriktning och avlossar ett skott i luften. Domaren återvänder sedan och  visar i vilken riktning spåret går.

18.    Vad skjuter domaren med?
Hagelvapen eller startpistol med 9 mm knallammunition.

19.    Får jag släppa linan under spåret?
Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas.

20.    Hur skall jag hålla linan under spårarbetet?
Avståndet mellan hund och förarens fattning av linan skall i normalfallet vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan fattas med kortare avstånd.

21.    Vad är ett mindre tappt?
När hund tappar spåret och det är i tidsintervallet 2 – 5 minuter.

22.    Vad är ett långvarigt tappt?
När en hund tappar spåret och tiden överstiger 5 minuter.

23.    Vad är maxtiden för ett anlagsspår?
30 minuter.

24.    Vad är maxtiden för ett öppen klass spår?
45 minuter.

25.    Vad bedömer domaren under spårarbetet?
Spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet samt i öppen klass skottprövning.

26.    Vad finns det för kvalitetspris i anlagsklass?
Godkänd och icke godkänd.

27.    Vad krävs det för att bli godkänd i anlagsklass?
Att hunden visar utmärkt förmåga att följa spåret och arbetar i ett lämpligt tempo.
Någon hjälp har inte behövts av förare eller domare.

28.    Vad finns det för kvalitetspris i öppen klass?
1:a, 2:a, 3:e och 0 pris.

29.    Vad krävs det för att få ett 1:a pris?
Att hunden visar utmärkt förmåga att följa spåret och arbetar i ett lämpligt tempo samt uppvisat godkänd skottreaktion..
Någon hjälp har inte behövts av förare eller domare.

30.    Vad är ett HP?
Ett hederspris (HP) kan tilldelas hund som fått första pris (1:a) och utfört en särskilt god prestation.

31.    Får jag stödja och uppmuntra hunden under spårarbetet?
Ja, lågmäld uppmuntran då hunden spårar rätt.

32.    Får jag lov att ge hunden vatten under spårarbetet?
Ja, det är tillåtet och näst intill en skyldighet att ha med vatten till hunden så att den har möjlighet att göra ett bra arbete och må bra.
    
33.    Vad är ett diskvalificerande fel?
Diskvalificerande fel ger 0 pris.
- total ovilja eller oförmåga att följa spåret
- för högt eller olämpligt temp
- skallgivning under spårarbetet
- krävt fler än två ingripande av domaren
- uppenbar skotträdsla eller okontrollerbar upphetsning vid skott
- total ovilja att återuppta spårningsarbetet efter skott
- överskridit maximitiden

34.    Får jag hjälpa hunden under spårarbetet?
I grunden, nej. Det är dock tillåtet att hjälpa hunden vid ett tillfälle under spåret. Det är om hunden skulle växla över till ett färskt spår av vilt och föraren klart kan konstatera detta så får föraren själv föra tillbaka hunden till spåret vid ett tillfälle.

35.    Domaringripande, vad är det?
En domare bör inte ingripa i spårarbetet, annat än:
- då risk föreligger att hund växlar in på annat spår
- då hund efter långvarigt tappt inte finner tillbaka till spåret
- då hund avlägsnat sig 100 meter från spåret
- då förare begär hjälp
- då spårningstempot är olämpligt
- då tilldelad tid överskridits


Tillbaka >>


EFTER PROVET

1.    Får jag ett protokoll efter spårprovet?
Ja, domaren skriver ett protokoll som du får och du får också en muntlig kritik.

2.    När registreras resultatet hos SKK?
Rörligt prov: skickas in månadsvis. Finns på SKK i mitten på månaden efter.
Ordinarie prov: skickas in efter provet. Finns på SKK ett par veckor efter provet. 

3.    Vad krävs det för att bli viltspårchampion?
Att hunden tilldelats tre stycken första pris (1:a) i öppen klass och minst två olika domare.
För hanhundar krävs intyg om godkänd testikelstatus.

4.    Hur gör jag för att få mitt championat registrerat?
När resultaten finns registrerade hos SKK så ansöker man själv om championatet hos SKK.

5.    Finns det någon fortsättning efter öppen klass?
Nej, det finns ingen mer provverksamhet efter detta.
Vissa avdelningar arrangerar inofficiella ”elitspår” som mer går åt eftersökshållet och ställer högre krav på hund och förare.
För vidareutbildning på eftersökssidan hänvisas till Jägarförbundet.


Tillbaka >>

 

 

Annons

Viltspår Aktuellt

Nya rutiner för resultatrapportering av viltspårprov mot ssrk.se!

 

Läs om förändringen >>