1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 


2016 års rörliga prov samt resultat

Avgift: 300 kronor. Provplats: inom avdelningen/sektionen.
Provperiod: 1 jan - 31 dec om inte annat anges.
Klasser: Anlagsklass (akl) och öppen klass (ökl).

 

 

Provperiod Avdelning Resultat Provform Klass/er Mer info.      
1/1-30/9 Bergslagen   Rörligt akl/ökl SSRK Bergslagen  
1/1-31-12 Dalarna

Uppdaterat 1/8

Rörligt akl/ökl SSRK Dalarna    
1/8-30/11 Gotland   Rörligt akl/ökl SSRK Gotland
1/3-31/5 Gotland   Rörligt akl/ökl SSRK Gotland
15/4-15/10 Gävleborg   Rörligt akl/ökl SSRK Gävleborg  
1/1-31/12 Jämtland/Härjedalen   Rörligt akl/ökl SSRK J/H    
1/5-31/10 Norrbotten   Rörligt akl/ökl SSRK Norrbotten  
1/1-31/12 Småland   Rörligt akl/ökl SSRK Småland    
1/1-31-12 Södra   Rörligt akl/ökl SSRK Södra    
1/1-31/12 Värmland   Rörligt akl/ökl

SSRK Värmland

 
1/4-31/10 Västerbotten   Rörligt akl/ökl

Skellefteåsektionen

Umeåsektionen

 
1/1-31-12 Västra   Rörligt akl/ökl ssrkvastra.se/    
1/1-31/12 Östergötland   Rörligt akl/ökl www.ssrkog.com/    
1/1-31-12 Östra   Rörligt akl/ökl SSRK Östra2016 års ordinarie prov

Anlagsklass (akl) och öppen klass (ökl). Avgift: 300 kronor.

 

 

Provperiod Avdelning Provplats Provform Klass/er Mer info.    
7-8/4 Gotland, resultat Sjonhem Ordinarie akl/ökl SSRK Gotland
23/4 Södra Genarp Ordinarie ökl SSRK Södra     
15/5 Östra Nävekvarn Ordinarie ökl SSRK Östra
17-19/6 Norrbotten Kiruna Ordinarie akl/ökl www.ssrk-kiruna.com    
30/7 Södra Tyringe Ordinarie ökl SSRK Södra    
31/7 Östergötland Vånga Ordinarie ökl www.ssrkog.com/    
7/8 Jämtland/Härjedalen Östersund Ordinarie akl/ökl www.ssrk-jh.se/    
22/8 Västerbotten Umeå Ordinarie   www.ssrkvasterbotten.se/  
11/9 Östra Härad Ordinarie ökl SSRK Östra
24-25/9 Gotland Sjonhem Ordinarie akl/ökl SSRK Gotland

Samtliga prov är begränsade om inte annat anges. Ändringar kan förkomma - se avdelningens hemsida.