1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Så här skriver SSRKs huvudstyrelse i "Råd och Anvisningar för en framtida provledare- och kommisarieutbildning inom SSRK": 


"Utbildningen är att betrakta som en tvingande kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov och kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna arrangera jaktprov för avdelningar och rasklubbar på det sätt som alla regelverk föreskriver."


cert_kort_provledare_300RoA:n fastställdes av Huvudstyrelsen 2011-09-10 och du kan läsa den i dess helhet här. PDF >>

 

Rasklubbar och avdelningar har informerats efter hand. Brev till avdelningar och rasklubbar 2012-04-13. PDF >>

 

Observera att det ekonomiska bidraget till provledarutbildningen gällde 2012 och 2013.


Provledarutbildningen i korthet

Kursdeltagarna får tillgång till den kurspärm, jaktprovsregler och RoA som bör läsas igenom innan utbildningstillfället. En provledarutbildning upptar vanligtvis ungefär två dagar och startar med en presentation och genomgång av kursdeltagarnas bakgrund och erfarenheter från jaktprovsverksamhet.


Teori

  • Genomgång av rutiner inom respektive avdelning när det gäller organisation / kommunikation mellan parterna: avdelningens jaktprovssekreterare - provledare - kommissarie - kassör - avdelningens styrelse.
  • Genomgång av blanketter och rutiner för anmälan, bortlottning, PM.
  • Redovisning av provet, ekonomi.
  • RoA för provledare; noggrann genomgång, diskuterat, exemplifierat, erfarenheter från kursdeltagarnas sida.
  • Diskussion kring kopplingen mellan jaktprovets "moment" och ett praktiskt arbete under jakt för en apportör.
  • Diskussion kring val av provplats. Går det att på denna "provplats" bedöma hundens alla egenskaper? Finns det "reserv"-möjligheter att testa en egenskap ytterligare?

Praktik

Praktiska detaljer på provplatsen, krav på provmark, kontakt med markvärd, grannar, myndigheter, sanitära inrättningar m m. Deltagarna delas in i grupper där varje grupp får i uppgift att lägga upp ett prov i någon klass, beroende på antal deltagare och erfarenhet.

En "provmark" ritas upp på "vita tavlan" där alla förutsättningar är angivna i ungefärlig skala och samtliga grupper/klasser ska ha prov. Provskissen innehåller alla viktiga detaljer såsom exempelvis samlingsplats, hundstopp, markvegetation, bäckar, vatten, vattenvegetation, vindriktning.

Grupperna redovisar sina provuppläggningar och de andra grupperna får agera "startande" och diskutera provupplägget med eventuella problem, alternativ och lösningar. Beroende på årstid och plats får grupperna rekognosera "lämpliga" provmarker (vatten undantaget) i kursplatsens omedelbara närhet (gångavstånd).


Intresserad?
Om du är intresserad av att utbilda dig till och arbeta som provledare, anmäl ditt intresse till din avdelning.

certutb_07

Certifiering av provledare i Nymölla

7 - 8 juli 2012 certifierades de första provledarna i SSRK Södra. Bilden: Lennart Hansson, Huaröd, Viveka Brännström, Ramdala, Åsa Simonsson, Löberöd, Annika Edvardsson, Bräkne-Hoby, Micke Svensson, Åhus, och Niklas Brännström, Ramdala.

Annons