1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Det började så här...


1996 på Trollebo i Småland, drogs de första riktlinjerna upp för en utbildning av instruktörer som skulle vara unik för SSRK. Målsättningen var att skapa kursledare för en kursverksamhet baserad på just våra rasers jaktliga användningsområde.

Utbildningsplan och kurskompendium har författats av instruktörshandledarna själva, allt enligt Trolleboträffens direktiv.

Varje avdelning och rasklubb har haft chans att anmäla lämpliga personer som på hemmaplan ska kunna handha instruktörsutbildningen. I det första skedet var nästan alla avdelningar och de största rasklubbarna representerade i den grupp som aktivt arbetade i landet med utbildningen.

Målsättningen har varit att alla instruktörsutbildare träffas kontinuerligt för att förkovra sig inom viktiga delar av utbildningsverksamheten. 1998 träffades man i Mölltorp i Västergötland där Barbro Börjesson, dåvarande utbildningschef på Hundskolan i Sollefteå och erfaren mentaltestdomare, undervisade i mentalkunskap med tillhörande tester av SSRK-raser. 1999 var träffen förlagd till Norrfällsviken i Ångermanland, kursledare var Hasse Forsell och ämnet var pedagogik och undervisning. Därefter har diskussionsträffar bidragit till en allt större samsyn på vad som är bra och vad som behöver kompletteras i kursmaterial och utbildning.

1999 går till historien som det år då de första instruktörerna utbildades genom den nya kursplanen.

2004 passerar vi förmodligen siffran 200 när det gäller utbildade instruktörer inom SSRK.

2011 revideras utbildningen och nu använder man en kursbok tillsammans med relevanta delar av det ursprungliga materialet. Etologi delen är helt ny och följs av en PowerPoint. Utbildningsplanen är något reviderad men i stort sett densamma.

Annons