1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER


Grundutbildning


Krav för att bli antagen till diplomeringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och organisation.
 • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (instruktör retriever).
 • Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
 • Lämplig praktisk och jaktlig erfarenhet från spaniel och retrieverns arbetsområden.
 • God kunskap i att träna och utbilda spaniel och/eller retriever.
 • Fört spaniel och/eller retriever på tävlingar och prov anordnat av SSRK eller SSRK-ansluten rasklubb med goda resultat som kan verifieras (beskriv vilken tävlingsform samt resultat du har erfarenhet av).
 • Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.

Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.

 

Godkänt avslutningsprov = Diplomering


Krav för att bli antagen till certifieringsutbildningen instruktör, jakt
 • Medlem i SSRK-organisationen och väl förtrogen med SSRKs målsättning och organisation
 • Diplomerad instruktör
 • Varit instruktör på minst två kurser för sin avdelning eller rasklubb (dokumenterat)
 • Tränat och fört hund till pris i ÖKL på retrieverprov B (instr. Retriever)
 • Tränat och fört hund till pris i NBp A (instr. Spaniel)
 • Lämplig jaktlig erfarenhet
 • Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare
 • Två referenser
 • I vissa fall kan dispens ges om inte alla grundkrav uppfylls. Motivering krävs.

Godkänt avslutningsprov = Certifiering

 

 


 

Krav för att bli diplomerad instruktör, viltspår

Se dokumentet SSRK Instruktörsutbildning diplomeringsnivå Viltspår >>

 

 

 

Annons