1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Kalibreringsutbildning spanieljaktprovsdomare samt funktionärer

kalibreringsutbildning spanieljaktprovsdomare 2018Deltagare i utbildningen. Främre raden: Torbjörn Augustinsson, kursledare funktionärsutbildningen, Olle Johannisson, kursledare kalibreringsutbildningen, Gunnar Petersson, Mona Stengård, Elsebeth Bergqvist, Morgan Hallgren, Anna-Victoria Ingemarsdotter, Peter Lanning, Mats Andersson, Mia Grödinger. Mittenraden: Eva-Lis Åkergården-Stenman, Ann-Kristin Holmgren, Magnus Karlsson, Liv Stoltz, Eva Skog, Caj Lindblom, Ewa Widén. Bakre raden: Marcus Sjöborg, Johan Stenebo, Willy Pettersson, Roger Marklund, Nils-Erik Andersson. Foto © Catharina Lundberg

 

Helgen 22-23 september genomfördes två spaniel-relaterade utbildningar i Enköping/Strängnäs:

  • En kalibreringsutbildning för spanieljaktprovsdomare av gällande riktlinjer och anvisningar för spanieljaktprov
  • En utbildning för funktionärer som agerar vid spanieljaktprov

Från 1 januari 2017 gäller ett nytt regelverk för spanieljaktprov. För att möjliggöra att redan auktoriserade domare tolkar och tillämpar regelverket på samma sätt, anordnar SSRK så kallad kalibreringsutbildning. Samtliga godkända spanieljaktprovsdomare inom SSRK inbjöds till kalibreringsutbildningen 22-23 september vara tio deltog.

 

För att proven ska genomföras på ett bra sätt, behövs funktionärer som känner till hur ett prov planeras, genomförs och avslutas. SSRK hade därför bjudit in samtliga SSRK-avdelningar och spanielrasklubbar att vardera skicka en representant till en funktionärsutbildning som genomfördes samma dagar och på samma plats som kalibreringsutbildningen för domare. 8 personer från olika SSRK avdelningar samt från Springerklubben deltog.

 

Lördagen ägnades åt teori. Olle Johannisson, SSRK Västra och godkänd A-provsdomare för spanieljaktprov, lotsade jaktprovsdomarna igenom gällande regelverk i en konferenslokal medan Torbjörn Augustinsson, SSRK Östra, gjorde det samma för funktionärerna i en annan lokal. I Torbjörns gäng var diskussionen inriktade på de olika funktionärsrollerna och vilken roll som gör vad och utmaningar som kan uppstå i rollen.

 

Söndagen omsattes teori till praktik. JIS (Jaktspaniels i Sverige) hade tagit på sig uppgiften att anordna ett träningsjaktprov nivå Segrarklass där domare och funktionärer fick agera under dagen. Tack till JIS och särskilt Anna-Victoria Ingemarsdotter för detta.

 

Domarna fick tack vare träningsjaktprovet riktiga exempel på vad som kan hända på ett prov. Detta gav input till diskussioner och bedömningar ute i fält. Funktionärerna utmanades också i sina roller, då den ordinarie provledaren in kunde komma till samlingen på morgonen…, strukna hundar, ”bångstyrig publik”, skyttar som behövde vatten och energitillskott under dagen för att inte krokna, och mycket annat som händer på ett prov och som måste fixas.

 

Utbildningarna genomfördes i samarbete mellan SSRK Spanieljaktkommitté och Utbildningskommitté i enlighet med SSRK UK:s utbildningsplan.

 

Helgens fika, luncher och tre-rätters middag på lördagskvällen tillagades av Mia Grödinger, SSRK Östra. Ett stort tack till Mia från SSRK UK för allt gott och närodlat som serverades.


Catharina Lundberg
Medlem i SSRK UK