1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Med gemenskap och ett genuint intresse för verksamheten och hundarna är steget att utbilda sig vidare för att kunna anta en aktivare roll inom klubben inte långt. Den samlade kunskapen bland klubbens aktiva medlemmar är en mycket stor tillgång som vi är stolta över och måna om att föra vidare till de mer nytillkomna medlemmarna.

SSRK har en omfattande utbildningsverksamhet och bedriver kontinuerligt utbildning av funktionärer, både centralt och runt om i landet. Klubbens blivande jaktprovs- och viltspårdomare rekryteras bland de egna medlemmarna.

judging_clindh_111001 
SSRK har även en egen instruktörsstab, utbildad för att tillhandahålla specifik träning för de medlemmar som vill utvecklas vidare tillsammans med sin hund. Därtill finns speciella instruktörsutbildare för att tillgodose utbildningsbehovet hos de instruktörer som ska verka inom klubben. Utbildningssidorna ger en inblick i de olika typer av utbildningar som bedrivs i SSRKs regi, samt hänvisar till information om de exteriörutbildningar som tillhandahålls av Svenska Kennelklubben. 

 

avslut

 

AKTUELLT

 

Kalibreringsutbildning Working test retriever för jaktprovsdomare

I helgen 24-25 mars genomfördes en kalibrering av gällande riktlinjer och anvisningar för working test retriever ute på Svenska Jägareförbundets fina Öster Malma. Utbildningen genomfördes i samarbete mellan Utbildningskommittén och arbetsgruppen working test. 

 

Målgruppen för utbildningen var auktoriserade jaktprovsdomare retriever. Syftet med dessa utbildningar är att skapa samsyn och en gemensam tillämpning av regelverket för Working test retriever.

 

Mats Närling och Ingela Funck lotsade jaktprovsdomarna igenom det regelverk som gäller från den 1 januari i år. Till de sedan tidigare 21 certifierade Working test retriever-domare kan vi nu lägga ytterligare 9 stycken. Utöver dessa finns sedan tidigare 12 diplomerade Working test retriever-domare. Innan sommaren hoppas vi kunna diplomera några till. Aktuell domarlista Working test retriever >>

 

Den praktiska tillämpningen, som genomfördes i fint härligt vårväder, lades in efter en teoretisk genomgång av regelverket.

 

Ett stort tack till alla de hundförare som med sina hundar ställde upp som testekipage.

 

Mats Lindmark
Utbildningsansvarig SSRK

 

 

 

 

 

 

 

 

Söker du hundkurs?

SSRK utbildar instruktörer centralt. Avdelningar och rasklubbar, liksom privata instruktörer, arrangerar hundkurser. Kurser hittar du på din avdelnings eller rasklubbs hemsida.

Annons

Avtal med SSRK-instruktörer

En avdelning eller rasklubb som skickar någon på SSRKs instruktörsutbildning, och betalar för utbildningen, vill gärna ha något tillbaka. SSRK Jämtland/Härjedalen har tagit fram ett avtal som tar upp formerna för samarbetet och ersättningen.

Förslag till avtal

Word >>  PDF >>

Kurser

Givande och stimulerande kurser hittar du ofta hos SSRKs avdelningar och rasklubbar. Dessutom hos

sfr-logoChristl JohanssonStudiefrämjandet >> kan slussa dig rätt när det gäller alla hundkurser i hela landet.
08-555 352 73, e-post >>


Mer om Studiefrämjandets kurser:

Hund och husdjur >>

Jakt och jägarexamen >>

hundfolder

Studiefrämjandet sammanfattar:

Åtta anledningar att samarbeta med oss >> (PDF)

Uppfödare

valpkoparvarvning_160