1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Regler för Retrievermästerskapet som A-prov

2018-11-21

 

Reglerna i PDF-format >>

 

Retrievermästerskapet är ett inofficiellt eller officiellt prov som normalt genomförs som
A-prov. Provet kan genomföras som ett 1 eller 2-dagars prov på driven fågel eller som walk up
eller som en mix av båda. Antalet kvalificerade hundar är avgörande för provets omfattning.

1-dagarsprov ska ha maximalt 18 startande hundar.

2-dagarsprov ska ha minimum 19 och maximalt 28 hundar.

Proven ska alltid dömas av minst 4 domare, med minst auktorisation A eller motsvarande utländsk kategori. Huvuddomaren ska vara svensk.
SSRK/HS ansvarar för arrangemanget, som genomförs med hjälp av lokalt förankrad Avdelning/ Avdelningar.

 

Anmälan / Anmälningstid

Hund ska uppfylla krav enligt a – d nedan för att vara berättigad att anmäla och delta. Anmälan sker via aktuellt anmälningssystem. Sista anmälningsdag för Retrievermästerskapet skall vara tre veckor före mästerskapet.

För att anmälan skall vara giltig ska åberopad meritlista vara inskickad till retrieverjakt@ssrk.se innan anmälningstidens utgång.

 

Krav för deltagande om RM anordnas som A-prov.

För att anmäla en hund till Retrievermästerskapet A ska meriter vara erhållna i Sverige och vara tagen innan anmälningstidens utgång. Merit får tillgodoräknas innevarande kalenderår och kalenderåret före aktuellt mästerskap.

Vid eventuell överanmälan placeras anmälda hundar in i olika kategorier enligt följande:
a. Regerande Retrievermästare.
b. Hundar med CERT eller CACIT i Sverige.
c. Hundar med CK eller R(CACIT) i Sverige.
d. Hundar med 1:a pris i EKL A-prov alt. excellent på internationellt prov i Sverige.

 

Lottning kan endast ske i grupp d. SSRK/HS ansvarar för lottning av provet.