1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Regler för Nordiskt Retrievermästerskap

Reglerna i PDF-format >>


§ 1 Ändamål
Nordiskt Retrievermästerskap genomförs vartannat år, de år då inte Europacupen för Retriever arrangeras. Tävlingen är dels en individuell tävlan om titeln Nordisk Retrievermästare och dels en landskamp mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Tävlingens syfte är att närma jaktprovsentusiaster i de nordiska länderna till varandra, samt att verka för avelsutbyte till gagn för en jaktduglig retrieverstam i Norden.

§ 2 Status
Arrangerande lands specialklubb avgör inom ramen för sina gällande provbestämmelser om tävlingen äger officiell status.

§ 3 Arrangemang
Tävlingen arrangeras turvis i respektive land efter överenskommelse mellan de olika ländernas retrieverklubbar. Arrangören äger rätt att besluta om anmälningstid och avgift. Datum avgörs i samråd mellan deltagande länder.

Tävlingen arrangeras även med icke fulltaliga lag eller om ett land helt uteblir. Arrangörerna äger rätt att ställa in tävlingen om deltagarantalet underskrider utlyst antal.

Arrangören svarar för tävlingens ekonomi på samma sätt som vid ett ordinarie jaktprov. Arrangören tillsänder deltagande länders specialklubbar en inbjudan till tävlingen under det första kvartalet det år tävlingen arrangeras.

§ 4 Tävlande lag
Deltagande lands specialklubb utser och anmäler ett lag som får bestå av fem (5) hundar. De fyra (4) bästa hundarnas poäng summeras som underlag för placering i lagtävlingen. Vidare utser specialklubben en lagledare.

§ 5 Provuppläggning och bedömning
Tävlingen genomförs som A prov eller som B prov med kallt vilt eller som WT under jaktmässiga former. Gällande nationella jaktprovsregler för elit-/segrar-/vinnarklass kan tillämpas. Detta ska anges i inbjudan.

Tävlingen genomförs under två dagar. Landskampen avgörs på lördagen och är samtidigt en kvalificering för söndagens final. I finalen avgörs det individuella mästerskapet. Tävlingen döms av fyra domare, en från varje deltagande land. Baserat på lördagens resultat uttas maximalt tolv (12) hundar till final.

Finaltävlingen kan arrangeras i en eller flera omgångar och döms av alla inbjudna domare tillsammans. Under finaltävlingen tillämpas konkurrensbedömning och de bästa hundarna placeras.

§ 6 Domare
Deltagande länder utser var sin domare. Respektive land står för sin domares resekostnader. Arrangerande land står för domarnas uppehälle.

§ 7 Premiering och placering
Tre hundar placeras. Finaltävlingens segrare erhåller titeln Nordisk Retrievermästare (samt årtal). Lagtävlingen avgörs med poängberäkning.

Poängberäkning vid A-prov/B-prov
1:a pris + Cert/CK eller HP: 5 poäng
1:a pris: 4 poäng
2:a pris: 3 poäng
3:e pris: 2 poäng


Poängberäkning vid WT

Hundens sammanlagda poäng från WT används.


De fyra bästa hundarnas poäng i varje lag summeras. Vid lika poäng vinner det lag vars bästa hund placerat sig före konkurrentlagets bästa hund.

Version SE 2, 2013-02-11