1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

För funktionärer

Material och information

 
SSRK Prov-support

Manual för funktionärer   PDF >> (version 3.3, 2013-04-15)

Arbetsgång för retrieverjaktprov i SSRK Prov   PDF >> (version 3, 2017-04-14)

Hantera efteranmälningar i SSRK Prov   PDF >> (version 1, 2018-04-26)

 

Har du läst pdf:erna men har fortfarande frågor?

Använd supportknappen på  SSRK Prov-sajten. Här svarar särskild utbildade SSRK-medlemmar på dina frågor.

Notera att kansliet (och SSRKs mailadress "kansli") inte ger support när det gäller SSRK Prov.

 

Direkt till SSRK Prov >>

 

Domararvode

B-provsdomare: 495 kronor per dag.
Diplomerade och certifierade WT-domare: 495 kronor per dag.

 

Medlemskontroll

Kontroll av medlemskap är obligatorisk och görs i Snabbkollen >>. Du får inloggningsuppgifter från din styrelse.
Saknas betalning, har senaste fakturan inte kommit fram? Meddela den startande och ta kontakt med SSRKs medlemsservice >>, som hanterar alla medlemsfrågor. (Detta görs alltså inte längre av kansliet.)

 

Jaktprovsregler och Anvisningar

Jaktprovsregler för A-prov, B-prov samt Riktlinjer för Working Test Retriever och Mock Trial Retriever: Se spalten till vänster!

Anvisningar A-prov, Anvisningar B-prov, Anvisningar för Working Test Retriever, Anvisningar Mock Trial Retriever: Se spalten till vänster!

 

Jakttidtabell >>

 

Checklista beträffande utsatt fågel vid jaktprov

Här kommer en uppdaterad checklista, som SKA användas för varje jaktprov på rapphöns och fasan. Från och med nu ska denna fyllas i av provledaren inför varje jaktprov.
Till checklistan >>

 

Råd till jakthundsklubbar inför en situation där jakten med hund ifrågasätts    PDF >>

Utse en talesperson. Förbered fakta och förklara enkelt. Tryck på samhällsnyttan. Hänvisa till forskning. Kontakta media med eftertanke. Var återhållsam med sociala medier. Läs mer om råden i PDF:en.

 

Blanketter

 

Avtal A-prov   PDF >>

Syftet med avtalet är bl.a. att säkerställa att jakten genomförs på ett sådant sätt att alla krav på god jaktetik och hög säkerhet uppfylls.

 

Protokoll, praktiskt jaktprov

PDF >>    Word-fil >> (Kan fylls i i datorn om du aktiverar makron.)

 

Checklista, jaktlig verksamhet (2018-04-11)   PDF >>

 

Poängintyg, working test  PDF >>

 

Protokoll för klassificering av apporter, A-prov

För 16 hundar  PDF >>    För 24 hundar  PDF >>

Två 170 mm breda protokoll   PDF >>   (Skrivs ut på en A4-sida och viks sedan ihop för att passa i en anteckningsbok.9

 

Prislista, retrieverjaktprov A   Word >>   PDF >>

 

Prislista, retrieverjaktprov B inklusive praktiskt jaktprov   Word >>   PDF >>

 

Kodnyckel för B-provsprotokoll   PDF >>

 

Exteriör beskrivning för retriever (krav för start i EKL, B-prov)   Information plus PDF >>

 

Avrapportering efter provet (retrieverjaktprov A och B)   PDF >>

 

Kvittens av vandringspris   PDF >>

 

Domarinbjudan/avtal (uppdaterad 2014-09-04)   PDF >>

 

Domarlista >>  (2020-01-09)

 

Domarlista, certifierade och diplomerade WT-domare, retriever >>  (2020-01-09)

 

Jaktprovskritik till rasklubbar.

Hit skickar du den gula kopian >> (Adresslistan uppdaterad 2019-03-28)

 

Reseräkning   PDF >>

 

Budget och ekonomisk redovisning för jaktprov och WT

Mallar jaktprov >> (Excel-fil) 

Mallar WT >> (Excel-fil)

 

Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende  PDF >>

 

Incidentrapport >>
För den som deltagit eller närvarat på prov, utställning eller annan aktivitet inom SSRK och känner att det inte blev rätt.