1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

 

Från och med 1 juli 2003 ska en svenskägd retriever, för att starta i elitklass på jaktprov, ha genomgått en exteriörbeskrivning eller ha deltagit på officiell utställning.

 

Den exteriöra beskrivningen ska göras av en exteriördomare, auktoriserad på retriever. Hunden ska ha uppnått en ålder av nio månader.

 

Du kan som enskild hundägare kontakta en domare. Det förekommer också att uppfödare, avdelningar, sektioner eller rasklubbar arrangerar exteriörbeskrivningar, till exempel i samband med kennelträffar, kurser eller jaktprov.

 

Den som vill ha sin hund beskriven tar själv med sig blanketten för exteriörbeskrivning. Den består av två lika sidor.

 

Efter genomförd beskrivning behåller hundägaren den ena kopian, som sedan ska uppvisas för jaktprovets kommissarie i samband med start i elitklass. Den andra kopian ska skickas till SSRKs kansli för arkivering.

 

Blanketten >> (PDF)
Blanketten kan även beställas från SSRKs Kansli.

 

Domare som kan exteriörbeskriva din retriever >> (PDF)
Listan uppdaterad 2018-06-26