1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Utbildningsplan Funktionär/Kastare

 

 

Utbildningsplanen fastställdes av SSRK/HS 2016-02-06

 

Övergripande mål

Efter utbildningen ska deltagaren ha kompetens och färdighet att fungera som funktionär/kastare vid FB-R.

 

Förkunskaper

  • God social kompetens
  • Kännedom om FB-R (ex. deltagit som förare med hund och/eller som åskådare eller vid demonstration av FB-R)
  • Vara medlem i SSRK eller SSRK/Rasklubb

Planen som PDF >>

 

Till ansökningshandlingar >>