1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

– en ordinarie verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK

 

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

       Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna! Hunden ska dock ha uppnått tolv månaders ålder.

 

Vill du få din hund beskriven gör så här:

Gå in på Aktuella beskrivningar >> för att hitta någon i närheten. Finns det ingen aktuell beskrivning som passar, titta i matrikeln över Beskrivare >> och se vem/vilka som finns i din närhet. Ta kontakt för att höra om det finns planerade beskrivningar framöver.

 

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare

vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning.

       Gör så här: Uppfödare/hanhundsägare kan inte stå som arrangör, men kan hjälpa en arrangör att organisera en beskrivning för sin kennel eller sina avkommor. Du behöver således en arrangör, det kan vara en rasklubb eller en av SSRKs avdelningar. Börja med att kolla med någon av dessa i ditt närområde och erbjud då gärna din hjälp.

       Du kan också kontakta en beskrivare >>. (direktlänk till beskrivarlistan) för att få hjälp. En sådan beskrivning genomförs då oftast med FB-RK (Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever) som arrangör och du och beskrivaren kommer överens om hur ni delar upp arbetet med förberedelserna inför beskrivningen.

 

SSRKs avdelningar och rasklubbar

kan förstås också vara arrangör för beskrivningar. Ta kontakt med lämplig Beskrivare >> och kom överens om tid och plats. Beskrivningen annonseras sedan här på hemsidan och lämpligen på respektive avdelnings/rasklubbs hemsida.

 

 

fb-r collage

Foto: Gunilla Lefwerth


Vaccinationsregler

Detta gäller för deltagande med hund på utställning, prov och tävling inom SKK-organisationen. Förtydliganden från SSRK >> (PDF)

Meny