1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Valberedning

Efter 2015 års Fullmäktige

 

Marita Björling, sammankallande och ordinarie ledamot
Mandat till 2017.
0611 - 411 01, e-post >>

 

Björn Bjuggren, ordinarie ledamot
Pågående mandat till 2017.

 

PA Nordling, ordinarie ledamot
Mandat till 2019.

 

Lars Johnsson, suppleant
Mandat till 2017.

 

 

 

Revisorer

Efter beslut av 2015 års Fullmäktige

 

Carina Häggqvist, auktoriserad revisor PwC

Karin Svensson Nygren

 

Revisorssuppleanter

Johan Lindström, auktoriserad revisor PwC

Agneta Hammarstedt

 

 

 

Annons