1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Valberedning

Efter 2017 års Fullmäktige

 

Marita Björling, sammankallande
Mandat till 2019
0611 - 411 01, e-post >>

 

Torbjörn Augustinsson, ordinarie ledamot
Mandat till 2021

 

PA Nordling, ordinarie ledamot
Pågående mandat till 2019

 

Morgan Thorell, suppleant
Mandat till 2019

 

 

 

Revisorer

Efter beslut av 2019 års Fullmäktige

 

Tommy Winberg, nyval 2 år
Sara Wallinder (PwC), nyval 2 år

 

Revisorssuppleanter

Jörgen Norrblom, nyval 2 år
Maria Wigenfeldt (PwC) Nyval 2 år

 

 

 

Annons