1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 


Stadgar för Svenska Spnaiel och Retrieverklubben (SSRK)

Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2012-05-13 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2012-10-23. Reviderade vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2015-05-23 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2015-12-01. Reviderade vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2017-05-21 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2017-11-30.

PDF >>

 

Stadgar för avdelning inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)

Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte, att gälla fr o m 2004-07-01. Revidering av § 13, 2010-05-22—23.

PDF >>


Typstadgar

För rasklubbar inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)

PDF>>
För sektion inom Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) avdelningar

PDF >>
För sektion inom Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) rasklubbar

PDF >>

 

SKKs policy för sociala medier

Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.
PDF >> (2017-08-25)

 
Tystnadsplikt

PDF >>

 

SSRKs mångfaldspolicy

Uppdaterad 2013-09-20, PDF >>

 

Förtroendevalda och förtroendeuppdrag, SSRKs riktlinjer 

PDF >>

 

SKKs grundregler

 

grundregler tum dokGrundreglerna som gäller från och med den 1 januari 2016 för medlemmar inom hela organisationen, dvs medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer.

PDF >>

Grundreglerna som gällde till och med 2015-12-31: PDF >>

 

SKKs policy för relationen människa-hund

"Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och ägare." Hela policyn, daterad 2014-03-10, som PDF >>

 

Utställnings- och championatregler

PDF >>

 

Sammanställning av regler för jaktprovschampionat, spaniel

PDF >>

 

Sammanställning av regler för jaktprovschampionat, retriever

PDF >>

 

SKKs "Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler"

PDF >>

 

Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen

PDF >>

 

Nationellt dopingreglemente för hund

PDF >>

 

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

PDF >>

 

Förtydligande: Karenstider för Suprelorin

PDF >

 

 

 

 

SKKs föreningspaket

Massor med information

och goda råd

Här kan förtroendevalda och andra i SSRK förkovra sig i viktiga frågor.

Föreningspaketet >>