1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Huvudstyrelsens sammanträden och protokoll

samt protokoll från SSRKs kommittéer


 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 19 - 20 maj 2017
Protokoll >>
Bilagor
§ 180 >>
§ 192 >>
§ 193 >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2017-04-26 >>
Tollingjaktkommittén 2017-05-07 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2017-05-04 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-04-12 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 21 - 22 april 2017

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén 2017-03-20 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2017-03-23 >>

Viltspårkommittén 2017-04-06 och 2017-04-11 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-02-06 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2017-03-06 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 18 - 19 februari 2017

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén 2017-01-16 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2017-01-08 >>

Viltspårkommittén 2017-01-26 >>

Spanieljaktkommittén 2017-02-13 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-11-07 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-11-29 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 26 - 27 november 2016

Protokoll >>

Bilagor till HS-protokollet >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Exteriörkommittén 2016-06-15 >>

Retrieverjaktkommittén 2016-10-20-21 >>

Tollingjaktkommittén 2016-11-14 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-09-19 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-11-15 >>

Utbildningskommittén 2016-08-31 >>

Viltspårkommittén 2016-10-30 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-09-13 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-10-11 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 3 - 4 september 2016

Protokoll inkl. bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-08-03 >>

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-08-18 >>

Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-08-02 >>

 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 2 - 3 juli 2016

Protokoll inkl. bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-05-30 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-06-21 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-05-03 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-06-07 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever 2016-06-14 >>
Viltspårkommittén 2016-06-19 >>

 

 

Huvudstyrelsens sammanträde 14 maj

Protokoll >>

Bilagor

§§ 187, 195, 205, 207, 209, 210 >>

§ 206, sid 1-13 >>

§ 206, sid 14-35 >>

Webbmaster beklagar att bilagan till § 206 av semestertekniska är uppdelad i två pdf:er

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde

Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-04-28 >>

Viltspårkommittén 2016-05-02 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 3 maj

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 22 - 23 april 2016

Protokoll >>

Bilaga §104 >>

Bilaga §123 >>

Bilaga §149 (B-prov) >>

Bilaga §149 (A-prov) >>

Bilaga §158 >>

Bilaga §159 >>

Bilaga §170 >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2016-04-07 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-02-28 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp Bilaga §149 (B-prov) >>
2016-04-06 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2016-01-27 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2016-02-28 >>
Tollingjaktkommittén 2016-04-07 >>
Viltspårkommittén 2016-03-14 >>

Viltspårkommittén 2016-04-11 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 6 - 7 februari 2016

Protokoll >>

Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2015-12-10 >>

Spanieljaktkommittén 2015-11-25 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-12-22 >>
Utbildningskommittén 2016-01-11 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2016-01-24 >>
Utbildningskommittén/DUG-Arbetsgrupp 2015-11-28 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2016-01-06 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2015-12-09 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2015-12-22 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning - Retriever 2015-11-11 >>
Viltspårkommittén 2016-01-23 >>

Viltspårkommittén 2015-10-22 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 21 - 22 november 2015
Protokoll >>

Bilagor

§398, §410, §411, §429 >>

§442, §461 >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Spanieljaktkommittén 2015-11-09 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-09-22 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-10-20 >>
Tollingjaktkommittén 2015-10-07 >>
UK/DUG-Arbetsgrupp 2015-09-22 >>
UK/DUG-Arbetsgrupp 2015-10-08 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning – Retriever 2015-10-14 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning – Retriever 2015-10-21 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning – Retriever 2015-10-28 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 5 - 6 september 2015
Protokoll och bilagor >>
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Tollingjaktkommittén 2015-08-19 >>
Viltspårkommittén 2015-07-26 >>
Kommittén för Funktionsbeskrivning 2015-08-24 >>

 

Huvudstyrelsens sammanträde 4 - 5 juli 2015

Protokoll >>

Bilagor >> (§221 och §251)

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Utbildningskommittén/DUG 2015-05-30 >>

Utbildningskommittén/DUG 2015-06-27 >>

 

Huvudstyrelsens konstituerande sammanträde 24 maj 2015

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 22 - 23 maj 2015

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén 2015-04-28 >>

Viltspårkommittén 2015-05-10 >>

 

Huvudstyrelsens telefonmöte 11 maj 2015

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 17 - 18 april 2015

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Avelskommittén 2015-02-04 >>
Retrieverjaktkommittén 2015-03-31 >>
Utbildningskommittén/DUG 2015-02-15 >>
Utbildningskommittén/DUG 2015-02-21 >>
Utbildningskommittén/DUG 2015-03-29 >>
Viltspårkommittén 2015-04-14 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 25 februari 2015 (per capsulam)

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 16 februari 2015 (per capsulam)

Protokoll >>

 

Huvudstyrelsens möte 31 januari - 1 februari 2015

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Utbildningskommittén/DUG 2014-11-16 >>

Retrieverjaktkommittén 2015-01-13 >>
Spanieljaktkommittén 2015-01-15 >>
Tollingjaktkommittén 2015-01-14 >>
Tollingjaktkommittén 2015-01-18 >>