1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Huvudstyrelsens sammanträden och protokoll

samt protokoll från SSRKs kommittéer 2006 - 2014

Vi beklagar att protokollen från 2011 - 2013 för närvarande inte kan visas på hemsidan. Arbetet med att flytta dokumenten från en äldre server pågår.

Huvudstyrelsens protokoll från 2006 - 2010 är tillgängliga >>Huvudstyrelsens möte 15 - 16 november 2014

Protokoll >>

VU-beslut >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Retrieverjaktkommittén 2014-09-16 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-09-25 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-10-27 >>
Viltspårkommittén 2014-11-12 >>
Kommittén för funktion och mentalitet 2014-10-08 >>
Ungdomskommittén 2014-10-25 >>

Tollingjaktkommittén 2014-09-22 >>

Tollingjaktkommittén 2014-11-02 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 30 - 31 augusti 2014

Protokoll >>

VU-beslut >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Extriörkommittén 2014-06-10 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-02-25 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-04-01 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-05-06 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-07-08 >>
Retrieverjaktkommittén 2014-08-05 >>
Viltspårkommittén 2014-05-24 >>
Viltspårkommittén 2014-06-15 >>
Viltspårkommittén 2014-08-20 >>
Tollingjaktkommittén 2014-08-17 >>
Utbildningskommittén 2014-05-23 >>
Utbildningskommittén/DUG 2014-06-29 >>
Utbildningskommittén/DUG 2014-07-17 >>

 

Huvudstyrelsens möte 17 maj 2014

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Spanieljaktkommittén 2014-05-01 >>


Huvudstyrelsens möte 12 april 2014

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Viltspårkommittén 2014-04-06 >>

 

Huvudstyrelsens möte 15 - 16 februari 2014
Protokoll § 1 - 50 >>
Protokoll § 51 - 97 >>
Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:
Avelskommittén 2014-01-20 >>
Extriörkommittén 2013-11-14 >>
Extriörkommittén 2014-01-28 >>

Retrieverjaktkommittén A 2013-10-16 >>
Retrieverjaktkommittén A 2013-11-21 >>
Retrieverjaktkommittén B 2013-11-19 >>
Retrieverjaktkommittén A och B 2014-01-14 >>

Spanieljaktkommittén 2014-01-29 >>
Viltspårkommittén 2013-11-23 >>
Viltspårkommittén 2014-02-04 >>
Tollingjaktkommittén 2013-12-05 >>
Tollingjaktkommittén 2014-01-15 >>
Utbildningskommittén 2014-01-19 >>

Ungdomskommittén 2013-09-08 >>
Ungdomskommittén 2013-11-22-23 >>
Ungdomskommittén 2014-01-19 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 2 - 3 november 2013

Protokoll >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommitté A 2013-08-13 >>

Retrieverjaktkommitté B 2013-08-29 >>

Retrieverjaktkommitté B 2013-10-14 >>

Spanieljaktkommittén 2013-08-12 >>

Utbildningskommittén 2013-10-03 >>

Utbildningskommittén 2013-10-14 >>

Utbildningskommittén 2013-10-15 >>

Viltspårkommittén 2013-08-22 >>

Viltspårkommittén 2013-10-16 >>

Kommittén för funktion och mentalitet 2013-10-21 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 31 augusti - 1 september, 2013 

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Retrieverjaktkommittén B 2013-07-04 >>

Exteriörkommittén 2013-07-22  >>

Kommittén för funktion och mentalitet 2013-08-15 >>

Retrieverjaktkommittén A 2013-07-02 >>

Tollingjaktkommittén 2013-08-19 >>

Utbildningskommittén 2013-07-17 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 29 - 30 juni 2013

Protokoll med bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta sammanträde:

Tollingjaktkommittén 13-06-10 >> 

 

 

HS konstituerande sammanträde 26 maj 2013

Protokoll >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 24 maj 2013

Protokoll >>

Bilagor >> (§ 211)
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén, 2013-05-12 >>
Viltspårkommittén, 2013-05-14 >>
Ungdomskommittén, 2013-04-07 >>
Retrieverjaktkommitté B, 2013-05-08 >>
Retrieverjaktkommitté A, 2013-05-07 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 12 april 2013

Protokoll >>

Bilaga >> (§ 161)
Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Retrieverjaktkommitté B 2013-03-27 >>

Utbildningskommittén 2013-03-29 >>

 


Huvudstyrelsens möte 9 - 10 mars 2013

Protokoll >>

Bilagor >> (§§ 79, 83, 91, 95 - 100)

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2013-01-28 >>
Exteriörkommittén 2013-01-28 >>

Informationskommittén 2013-02-04 >>

Retrieverjaktkommitté A 2013-01-22 >>
Retrieverjaktkommitté A 2013-02-05 >>
Retrieverjaktkommitté B 2013-01-24 >>
Retrieverjaktkommitté B 2013-02-21 >>

Spanieljaktkommittén 2013-01-30 >>
Tollingjaktkommittén 2013-02-27 >>

 

 

Huvudstyrelsen per capsulam 6 februari 2013

Protokoll >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 12 – 13 januari 2013

Protokoll >>

Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2012-11-28 >>
Exteriörkommittén 2012-10-10 >>

Exteriörkommittén 2012-12-11 >>

Retrieverjaktkommitté A 2012-12-11 >>
Retrieverjaktkommitté A och B 2013-01-03 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-11-22 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-12-13 >>
Tollingjaktkommittén 2012-12-27 >>
Ungdomskommittén 2012-11-24 - 25 >>
Utbildningskommittén 2012-10-23 >>
Utbildningskommittén 2012-12-16 >>
Viltspårkommittén 2012-08-22 >>

Viltspårkommittén 2012-11-11 >>

Viltspårkommittén 2012-12-27 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 2 - 3 - 4 november 2012

Protokoll >>

Bilagor >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Exteriörkommittén 2012-10-10 >>
Exteriörkommittén 2012-10-24 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-08-16 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-09-20 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-10-16 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-07-04 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-09-18 >>
Tollingjaktkommittén 2012-10-18 >>
Ungdomskommittén 2012-07-13 >>
Ungdomskommittén 2012-09-22 >>

 

 

Huvudstyrelsens möte 1 – 2 september 2012

Protokoll >>

Bilaga till § 308, Policy för uppvaktningar >>

Bilaga till § 323, Kostnadsersättningar >>

Bilaga till § 344, Mångfaldspolicy >>

Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2012-08-21 >>
Exteriörkommittén 12-07-11 >>

Exteriörkommittén 12-07-27 >>

Exteriörkommittén 12-08-21 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-07-05 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-08-14 >>
Tollingjaktkommittén 2012-08-28 >>

Utbildningskommittén 2012-07-29 >>

Utbildningskommittén 2012-08-08 >>

Viltspårkommittén 2012-06-27 >>

 

 


Huvudstyrelsens möte 28 juli 2012 >>

Protokoll inklusive två bilagor till § 285


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Spanieljaktkommittén 2012-07-18 >>


HS-möte: 16 - 17 juni 2012 >> 

Inga kommittéprotokoll behandlades på detta möte


Konstituerande sammanträde i huvudstyrelsen 

2012-05-13 >>


Huvudstyrelsens möte 11 maj 2012

Huvudstyrelsens protokoll 2012-05-11 >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén 2012-04-17 >>
Exteriörkommittén 12-05-02 >>
Domarutbildningskommittén 12-04-20 >>
Retrieverjaktkommitté A 2012-04-04 >>
Retrieverjaktkommitté B 2012-04-26 >>
Retrieverjaktkommitté C 12-04-24 >>
Tollingjaktkommittén 12-04-26 >>
Utbildningskommittén 2012-03-25 >>

Informationskommittén 2012-01-16 >>

 


Huvudstyrelsens möte 30 - 31 mars 2012

Huvudstyrelsens protokoll 2012-03-30-31 >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:
Arbetsgruppen för mentalitet och funktionsbeskrivning   2012-02-15 >>

Avelskommittén   2012-03-07 >>
Retrieverjaktkommitté B   2012-03-01 >>
Retrieverjaktkommitté C   2012-01-28 >>
Utbildningskommittén   2012-03-06 >>
Utbildningskommittén   2011-10-24 >>
Ungdomskommittén   2012-01-25 >>, 2012-03-03/04 samt 2012-03-14 >>

Viltspårkommittén  2012-03-14 >>


Huvudstyrelsens möte 4 - 5 februari 2012

Huvudstyrelsens protokoll   2012-02-04 - 05  >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Avelskommittén   2011-12-29 >>
Domarutbildningskommittén   2012-01-15 >>
Exteriörkommittén   2012-01-29 >>
Retrieverjaktkommitté A   2011-10-24 >>
Retrieverjaktkommitté A   2012-01-14 - 15 >>
Retrieverjaktkommittén B   2012-01-14 - 15 >>
Spanieljaktkommittén   2012-01-19 >>
Viltspårkommittén   2012-01-25 >>


Huvudstyrelsens möte 17 - 18 december 2011

Huvudstyrelsens protokoll   2011-12-17 - 18  >>


Följande kommittéprotokoll behandlades på detta möte:

Domarutbildningskommittén   2011-11-24 >>
Exteriörkommittén   2011-11-30 >>
Informationskommittén   2011-12-12 >> 
Informationskommittén   2011-11-16 >>
Informationskommittén   2011-09-27 >>
Retrieverjaktkommitté B   2011-11-30 >>
Spanieljaktkommittén   2011-11-23 >>
Tollingjaktkommittén   2011-11-20 >>
Viltspårkommittén   2011-11-17 >>
Viltspårkommittén   2011-12-14 >>

Övriga HS-protokoll från 2011


21 oktober 2011 >>

10 - 11 september 2011 >>

18 - 19 juni 2011 >>

22 maj 2011 >>

20 - 21 maj 2011 >>

8 - 9 april 2011 >>

10 mars 2011 >>

15 - 16 januari 2011 >>

Övriga kommittéprotokoll från 2011

 

Avelskommittén: 29 maj >>
Domarkommittén: 4 oktober >>   17 augusti >>

Exteriörkommittén: 6 oktober >>   18 augusti >>   17 juni >>   6 april >>   11 januari >>
Informationskommittén: 17 februari >>
Redaktionskommittén: 12 september >>   7 juli >>   6 juli >>
Retrieverjaktkommittén: 9 maj >>   12-13 mars >>
Retrieverjaktkommitté A: 22 augusti >>   16 juli >>
Retrieverjaktkommitté B: 4 oktober >>   23 augusti >>
Spanieljaktkommittén: 5 oktober >>   24 augusti >>   12 maj >>
Tollingjaktkommittén: 18 maj >>   10 januari - 1 >>   10 januari – 2 >>
Ungdomskommittén: 30 september >>   12 augusti >>   25 maj >>
Utbildningskommittén: 10 oktober >>   22 augusti >>   16 juli >>   13 mars >>  

12-13 februari >>
Viltspårkommittén: 12 oktober >>   6 september >>   29 juli >>   6 juni >>   15 maj >>  

7 april >>   24 februari >>   13 januari >>

 

HS-protokoll 2006 - 2010 >>

För tidigare protokoll, kontakta kansliet