1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Regler för fakturor. reseräkningar och ersättning för utlägg

 

Från och med 22 maj 2017 ska samtliga fakturor, reseräkningar och begäran om ersättning för utlägg gå till den här adressen:

 

SSRK
c/o Torbjörn Håkansson
Kabbelöksvägen 1
247 97 Flyinge

 

Fakturor
Felaktigt adresserade fakturor kommer att returneras.

Fakturan ska innehålla referensperson i SSRKs styrelse
alternativt namn på kontaktperson och den kommitté som ansvarar för fakturan.
På fakturan ska det framgå organisationsnummer eller att du som privatperson har F-skattesedel.

 

Reseräkningar
Reseräkningar ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja reseräkningen. Det ska tydligt framgå vad resan avser, samt eventuell kommitté. Glöm inte att ange personnummer och konto för utbetalning.

Blankett för reseräkning >>

 

Ersättningar
Begäran om kostnadsersättning för utlägg ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja begäran. Glöm inte att ange personnummer och konto för utbetalning.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SSRKs kassör Torbjörn Håkansson på kassor@ssrk.se >>