1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

styrelsen 2019Styrelsen efter Fullmäktige 2019: Marie Ahlqvist, Sverker Haraldsson, Caroline Hagström, Gunilla Lefwerth, Eva von Celsing, Anna Londré (delvis skymd), Lars Ramberg, Leif Hernefalk, Elsebeth Bergqvist-Stoltz, Berth Nilsson, Torbjörn Håkansson och Bo Norling. På bilden saknas Maria Köhlström.

 

SSRKs huvudstyrelse 2019 - 2021

Styrelsens sammansättning efter Fullmäktige 2019 och konstituerande styrelsemöte.

 

Listan som PDF >>

 

Ordförande, ledamot i verkställande utskottet


Lars Ramberg, ordforande@ssrk.se, 076-180 23 30

Vice ordförande, ledamot i verkställande utskottet

Viltspåransvarig


Caroline Hagström, viltspar@ssrk.se, 073-687 01 99

Kassör, ledamot i verkställande utskottet, Ekonomisk administration, se nedan

Torbjörn Håkansson, kassor@ssrk.se, 070-653 67 42
 
Utställnings- och Exteriöransvarig


Maria Köhlström

Kontakt: Se nedan, Biträdande Utställnings- och Exteriöransvarig, adjungerad till styrelsen

Retrieverjaktansvarig

Leif Hernefalk, retrieverjakt@ssrk.se, 072-561 23 45

Biträdande retrieverjaktansvarig, Suppleant 4

Berth Nilsson, bitrretriever@ssrk.se, 070-530 93 36

Spanieljaktansvarig

Elsebeth Bergqvist-Stoltz, spanieljakt@ssrk.se, 070-690 12 12

Tollingjaktansvarig, Mångfaldansvarig, Domarutbildningsansvarig

Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se, domarutbildning@ssrk.se, 0733-33 60 58

Avelsansvarig

Eva von Celsing, avel@ssrk.se, 070-624 92 93

Informationsansvarig

Marie Ahlqvist, information@ssrk.se, 0730-53 71 38

Sekreterare, Suppleant 1

Bo Norling, sekreterare@ssrk.se, 0708-77 53 37

Funktionärsutbildningsansvarig, Suppleant 2

Anna Londré, funkutbildning@ssrk.se, 070-288 80 72

Funktionsansvarig, Suppleant 3

Gunilla Lefwerth, fbr@ssrk.se, 070-687 76 49
 

 

Adjungerade till huvudstyrelsen 2019 - 2021

 

Kansliet

Ann Ekberg, info@ssrk.se, 076-180 23 33 Biträdande Utställnings- och Exteriöransvarig

Karin Friberg, bitrexterior@ssrk.se, 072-316 13 71 Webmaster

Lars Gunnar Lindén, webmaster@ssrk.se, 070-742 23 30
 


 Övrigt

 

 

 

Ekonomisk administration


Marie Niklasson, ekonomi@ssrk.se, 070-692 15 69