1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER


Svenska Spaniel och Retrieverklubben – SSRK

SSRK är den största av landets specialklubbar för jakthundar. SSRK

  • arbetar med de frågor som ligger spaniel- och retrieverraserna närmast. SSRK återfinns som en förening inom Svenska Kennelklubben (SKK), som är hundägarnas riksorganisation.
  • är indelat i fjorton regionala avdelningar från norr till söder. Avdelningarna arrangerar officiella prov och utställningar samt anordnar kurser, utbildningar och andra aktiviteter.
  • är en specialklubb för spanielraserna och retrieverraserna. I organisationen finns även rasklubbar. Totalt finns tretton rasklubbar, fördelat på åtta spanielrasklubbar och sex retrieverrasklubbar. Varje ras (utom Sussex Spaniel) har sin egen rasklubb och deras främsta syfte är att arbeta med avelsfrågor och bevaka rasspecifika frågor.
  • bildades 1945 och då var medlemsantalet 59 medlemmar. 


app_nr2_1972
Fr v: Från första Retrievermästerskapet 1972 samt Spanieljakt. Foto: Harald Ejder.
Jaktprov i Östra avd 7 maj. Foto: Lars Söderbom. Hämtat ur Apportören nr 2, 1972.


  • ger ut medlemstidningen Apportören, som utkommer fyra gånger om året och bjuder på innehåll så som klubbens aktiviteter runt om i landet, lokalt kursutbud, prov, utställningar, debattartiklar, reportage, valpannonser och mycket annat.
  • anordnar kontinuerligt en mängd olika aktiviteter i hela landet. Verksamhet bedrivs inom områdena jaktprov för retriever, jaktprov för spaniel, viltspårprov, utställning.
  • samarbetar även med rasklubbarna i olika frågor och projekt om avel samt bedriver utbildning och fortbildning inom klubbens olika verksamhetsområden.
  • bedriver aktiviteter speciellt riktade till den yngre generationen spaniel- och retrieverägare. Verksamheten hanteras centralt och benämns SSRK Ungdom.


Om du vill läsa mer om klubbens historia >>