1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Nummer 4, 2013

Styrelse, sid 3
Ledare, sid 4
Insändare - Ska man kritisera ska man vara medlem, sid 6

Retrievermästerskapet 2013, sid 8
Den prestigefulla Hamiltonplaketten, sid 12
Besök avdelningens årsmöte, sid 14
Avdelningarnas årsmöten 2014, sid 15
Ungdoms-SM 2013, sid 18
Hjältarna bakom vår succé, sid 20
Nypremiär för jaktprov på Curlycoated retrieverklubbens KM 2013, sid 24
Flatmästerskapet 2013, sid 26
Notiser från redaktionen, sid 28
Springerklubbens Clubshow 2013, sid 29
Nya stadgar innebär nyordning och ställer nya krav, sid 30
Bokrecension - Från min jägarpenna, sid 31
Från Facebook, sid 32
Sveriges första champions i tollingjakt, sid 34
SSRKs lokalavdelningar och deras historia, sid 36
Södra firar 50 år, sid 36
Debatt - Dags att skrota A-provens kvalificeringsklass? sid 38
SSRK Ungdom, sid 39
Utbildningsansvariga, sid 40
Hedersmedlemmar i SSRK, sid 40
Kontaktpersoner i avelsfrågor, sid 41
Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning, sid 41
Exteriöransvarig, sid 42
Funktions- och mentalitetsansvarig, sid 42
Tollingansvarig, sid 43
Gula Sidan, sid 44
Informationsansvarig, sid 45
Kommande retrieverjaktprov, sid 46
Jaktchampion, sid 47

Hänt i höst hos WSSK, sid 48

Utställningar 2014, sid 49
Utställningschampion, sid 51

Kommande viltspårprov, sid 52

Viltspåransvarig, sid 53

Viltspårchampion, sid 53
Medlemsannonser, sid 55
Avdelningarna, sid 56
Rasklubbar, sid 67
Associerade klubbar, sid 70

 

Nummer 3, 2013


Styrelse, sid 3
Ledare, sid 4
Nya i styrelsen, sid 6
Unghundsderbyt 2013, sid 8
Grundläggande spanielträning, sid 16
Varför utställningskoppel, sid 22
Vad säger våra rasklubbsordförande, sid 24
Insändare - curly coated retriever
- en lockig apportör, sid 32
LRK Club show, sid 34
Fieldspecialen, sid 36
Brittiska goldenklubben 100 år, sid 38
Notiser från redaktionen, sid 40
Behövs allt för träningen? sid 41
Resultat från SM och NM i viltspår, sid 42
Ungdom, sid 43
Utbildningsansvarig, sid 44
Avelsansvarig, sid 45
Tiken till sällskap elelr avel, sid 46
Gula Sidan, sid 49
Retrieverjaktprov, sid 50
Tollingjaktprov, sid 52
Spanieljaktprov, sid 53
Utställningar 2013, sid 54
Viltspårprov, sid 56
Avdelningar, sid 59
Rasklubbar, sid 67
Associerade klubbar, sid 70

 

 

Nummer 2, 2013

Styrelse, sid 3
Ledare, sid 4
Fullmäktigemötet 2013, sid 6
Reflektioner kring ungdomar och handling, sid 9
Funktionärsträffen, sid 10
Relationen mellan människa och hund, sid 12
Korsningsprojekt clumber spaniel, sid 14
Populationer i populationen, sid 18
Presentation av ny jaktprovsdomare - P A Norling, sid 20
Dubbelparning, sid 21
Vad säger våra rasklubbsordförande?, sid 22
Crufts 2013 - 1, sid 28
Crufts 2013 - 2, sid 29
Jaktprov i Skandinavien, sid 30
Nordiskt möte - nordisk samordning, sid 33
Presentation av de nya i redaktionsgruppen, sid 35
Mitt äventyr, sid 36
Till England ja ja, sid 40
Funktionsbeskrivning - retriever, sid 44
Provledarutbildning i Östergötland, sid 44
Utbildningsansvarig, sid 45
Ungdom, sid 46
Ungdomsvårläger, sid 47
Retrieverjaktprov, sid 48
Tollingjaktprov, sid 52
Spanieljaktprov, sid 54
Utställningar, sid 55
Viltspårprov, sid 58
Medlemsannonser, sid 61
Klubbnytt, sid 62
Avdelningar, sid 63
Rasklubbar, sid 71
Associerade klubbar, sid 74


Nummer 1, 2013

Styrelse, sid 3
Ledare, sid 4
Domarkonferens för sunda hundar, sid 6
Träna din hund för utställningsringen, sid 10 PDF >>
Vad säger våra rasklubbsordförande, sid 14
Bokrecension, sid 20
Grundträning för jakt och jaktprov, sid 22 PDF >>
ABC för retrieverjaktprov, sid 26 PDF >>
Smått och gott om ditt och datt, sid 28
Funktionsbeskrivning, sid 30
Medlemsstatistik, sid 32
Våra senaste honnörsdomare, sid 34
Våra raser i Stockholm och MyDog, sid 38
Webbansvarig, sid 40
Avelsansvarig, sid 41
SSRK Ungdom, sid 42
Retrieverjakt, sid 44
Tollingjakt, sid 50
Spanieljakt, sid 53
Utställning, sid 54
Viltspår, sid 59
Medlemsannonser, sid 61
Klubbnytt, sid 62
Avdelningarna, sid 63
Rasklubbarna, sid 71
Associerade klubbar, sid 74


Aktuellt nummer

Viktiga datum


Preliminär

utgivningsplan

Nr 1, 2019:
Manusstopp 15 jan
Utkommer vecka 9


Nr 2, 2019:
Manusstopp 15 apr
Utkommer vecka 24


Nr 3, 2019:
Manusstopp 1 aug
Utkommer vecka 37


Nr 4, 2019:
Manusstopp 15 okt
Utkommer vecka 50


Dela med dig

av dina erfarenheter!

Du är varmt välkommen

att lämna ett eget bidrag

till Apportören.